םייטוריא םירופיס

יתנ


23/9/2004.....ודוד  

יכות סקדניא יברב תוירולק ףסכ